Suggesties voor verbetering

 

Wat kunt u doen als u suggesties voor verbetering heeft voor onze apotheek?

Bespreek de suggestie(s) voor verbetering met onze apotheker

Wij doen onze uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat u ergens ontevreden over bent. Bespreek dit in ieder geval met onze apotheker. Dat kan ook als een klacht over een medewerker van de apotheek gaat. Als de apotheker niet weet dat u ontevreden bent, kan hij ook niet proberen de klacht op te lossen.

Klik hier als u uw suggestie/klacht wilt melden via een digitaal formulier. Wilt u uw suggestie/klacht melden per e-mail? Dat kan ook of neem telefonisch contact met ons op. 

Komt u er samen niet uit, dan kunt u hieronder lezen wat u vervolgens kunt doen.

Beroepsvereniging
De beroepsvereniging van apothekers (KNMP) heeft op de website van apotheek.nl informatie opgenomen over de klachten- en geschillenregeling. Wilt u hier meer over weten, klik dan hier.

Beoordeling door de Klachtencommissie Openbare Apotheek
Misschien wilt u een uitspraak over uw klacht. Bijvoorbeeld om te horen of uw klacht terecht is, of omdat u wilt dat er een advies aan de apotheker wordt uitgebracht om herhaling te voorkomen. U kunt uw klacht dan laten behandelen door de Klachtencommissie Openbare Apotheek. Deze Klachtencommissie is onpartijdig en bestaat uit een voorzitter (jurist) en twee leden: één namens patiënten (NPCF) en één namens apothekers (KNMP) en wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris.

Beoordeling door onafhankelijke klachtenbemiddelaar
Deze functionaris wordt gedetacheerd vanuit de Stichting Klachtenbemiddeling Gezondheidszorg. De bemiddelaar is onpartijdig en zoekt samen met u naar een oplossing voor uw probleem. Alles wat u aan deze persoon vertelt is vertrouwelijk. Als de bemiddeling naar uw idee niet voldoende resultaat heeft opgeleverd, kunt u alsnog bij de Klachtencommissie terecht.

Advies en ondersteuning van het regionale Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG)
Deze  organisatie geeft informatie over uw rechten als patiënt en geeft advies over wat u met uw klacht kunt doen. Ook kunt u hulp krijgen bij het schrijven van een brief of ondersteuning krijgen bij een gesprek met de apotheker.

Belangrijke contactgegevens
Klachtencommissie Openbare Apotheek
Antwoordnummer 614 (postzegel niet nodig) of
Postbus 1136
1400 BC Bussum
T: 035 697 52 61

Klachtenbemiddeling Openbare Apotheken
E:
bemiddelingapotheken@kpnmail.nl
T: 06 22 92 16 49

Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG)
W:
www.klachtenopvangzorg.nl
T: 0900 243 70 70