Recept en voorwaardenOp deze pagina vindt u informatie over recepten en de leveringsvoorwaarden.

Wat is een geldig recept?
Een geldig recept is uitgeschreven en ondertekend door een arts of een herhaalrecept verstrekt door een apotheek. Het (herhaal)recept mag niet ouder zijn dan één jaar. Bij vragen over een recept nemen wij contact op met de voorschrijvend arts.
Recepten van onbekende zorgverleners en/of recepten die online worden aangeboden, kunnen makkelijker worden vervalst en vormen een risico voor de medicatieveiligheid. Indien een recept wordt aangeboden van een onbekende zorgverlener, zorgt de apotheek voor verificatie van de handtekening van de arts. Zo nodig neemt de apotheek contact op met de zorgverlener.

Hoe wordt een recept aangeleverd?

Geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn, worden verstrekt nadat het recept bij de apotheek is binnengekomen (van u of uw arts). Na ontvangst en controle van het recept kunt u de medicijnen ophalen of bezorgen wij de medicijnen.
Recepten per fax of gescande recepten per e-mail zijn geen officiële recepten. Het origineel moet altijd naar ons worden gebracht of opgestuurd. Wanneer u een recept scant en mailt of faxt scheelt dit wel in de doorlooptijd, omdat wij de bestelling alvast kunnen voorbereiden. Veel lokale artsen faxen recepten en sturen het origineel (later) op.

Spoedeisende recepten
Medicijnen waarover u direct moet beschikken, kunt u het beste direct afhalen bij onze apotheek  of buiten onze openingstijden bij de dienstapotheken (kijk hiervoor bij Openingstijden).

Bent u passant of toerist?
Omdat onze apotheek de medicatieveiligheid moet bewaken, worden onbekende patiënten gevraagd om aanvullende informatie over bijvoorbeeld huidig geneesmiddelengebruik en eventuele overgevoeligheden.

Online recepten
Recepten die voortkomen uit een online arts-patiënt consult worden door onze apotheek alleen in behandeling genomen als de arts werkt volgens de richtlijn ‘Online arts-patiënt contact’ van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst (KNMG).

Buitenlandse recepten
Onze apotheek handelt in de regel geen buitenlandse recepten af. Als u zich in Nederland bevindt, dan raden wij u aan om eerst naar een Nederlandse arts te gaan voor een recept en dan bij ons langs te komen.

Leveringsvoorwaarden
Wilt u weten welke voorwaarden van toepassing zijn op de geneesmiddelen die wij aan u leveren? Klik dan hier voor de algemene apotheek en betalingsvoorwaarden.