Geneesmiddelen mee op reis

 

Verklaring nodig?
In veel landen is het bezit en gebruik van bepaalde medicijnen streng verboden. Bijvoorbeeld voor medicijnen die onder de Opiumwet vallen, heeft u een verklaring nodig. Voorbeelden van deze medicijnen zijn: slaap- en kalmeringsmiddelen (bijvoorbeeld diazepam, oxazepam), sterke pijnstillers (bijv. morfine), ADHD-middelen (bijvoorbeeld methylfenidaat (Ritalin, Concerta)) en medicinale cannabis.

Gaat u op vakantie? Regel de verklaring dan via www.rijksoverheid.nl. Let op: dit kan enige weken duren!

Aanvragen Schengenverklaring
Het aanvraagformulier voor de Schengenverklaring kunt u verkrijgen via de website van Rijksoverheid.nl. Wanneer u op het land klikt, verschijnt de procedure die u moet volgen voor het aanvragen van een officiële verklaring om geneesmiddelen mee te nemen op reis. Uw arts moet de verklaring ondertekenen. Farmatec controleert de verklaring en geeft aan of deze al dan niet rechtsgeldig is. 

Niet-Schengenlanden
Voor het reizen met Opiumwet-medicijnen naar landen buiten het Schengengebied, is een Engelstalige medische verklaring nodig. Deze is ook te vinden op de website Rijksoverheid.nl. Op deze website staat per land vermeld welke zaken nodig zijn om medicijnen mee te kunnen nemen.